Welkom op mijn website

“Een goed afscheid en een passende uitvaart geven troost en kracht om het gemis te dragen”

 
Het sterven van een mens is onlosmakelijk met het leven verbonden. Een gebeurtenis die zorg en aandacht verdient. Een goed afscheid en een passende uitvaart geven troost en kracht om het gemis te dragen.

Een uitvaart regelen is enerzijds een praktische organisatie van een begrafenis of crematie. Het is een aaneenschakeling van keuzes maken en beslissingen nemen, op basis van wensen en gedachten rond de uitvaart. Aan de andere kant is de uitvaart een proces van afscheid nemen. Om zowel het vormgeven van de uitvaart als het afscheid nemen als een geheel goed te laten verlopen, is goede ondersteuning en begeleiding van belang.

Lieneke van der Kolk Uitvaartzorg is onafhankelijk en geeft deskundige begeleiding bij het regelen van een uitvaart. In mijn begeleiding heb ik een stapsgewijze aanpak. Op een rustige manier geef ik u praktische informatie over de verschillende keuzemogelijkheden en de mogelijke consequenties. Goed geïnformeerd kunt u dan weloverwogen beslissen.

  • Lieneke van der Kolk Uitvaartzorg

 

Ook met een lidmaatschap of een verzekering bij een uitvaartverzekeraar bent u vrij in uw keuze. Bij een overlijden kunt u bellen met Lieneke van der Kolk Uitvaartzorg. Ik zal in overleg met u het overlijden melden bij uw verzekeraar. Kiest u voor een uitvaart naar uw eigen wens, dan kan in een gesprek duidelijk worden wat ik hierin voor u kan betekenen.

Reacties zijn gesloten.