Financiën en advies

Een uitvaart kan een kostbare aangelegenheid zijn. Het hoeft niet, u kunt veel zelf bepalen. Op basis van uw keuzes en afhankelijk van uw (plaatselijke) omstandigheden heeft u invloed op de kosten van een uitvaart. Ik kan u informeren over een uitvaart die ook past bij uw financiële mogelijkheden.

De kosten van een uitvaart (grafkosten en grafrechten niet meegerekend) liggen gemiddeld tussen de € 4,500 en € 8,000. De hoogte van het bedrag is mede afhankelijk van uw wensen en van de plaatselijke omstandigheden. Zo kunnen bijvoorbeeld advertentiekosten in landelijke dagbladen, de kist, rouwboeketten of het gebruik van consumpties behoorlijke kostenposten vormen. Een crematorium hanteert vaste prijzen voor een crematie, de prijzen voor het grafrecht en het begraven verschillen per gemeente. Lieneke van der Kolk Uitvaartzorg kan u informeren over deze kosten. U kunt vrijblijvend informeren naar een kostenraming op basis van uw omstandigheden en wensen.

Kostenbegroting

U ontvangt op de eerste of tweede dag na melding van een overlijden een kostenbegroting. Aan de hand van uw wensen worden de kosten in kaart gebracht van de door u gewenste uitvaart. Mijn werkwijze is om samen met u stap voor stap afspraken te maken over de uitvaart, zonder de daarbij horende kosten uit het oog te verliezen. U wordt op de hoogte gehouden om verrassingen te voorkomen. Samen kijken we naar uw wensen voor een voor u haalbare en betaalbare uitvaart.

Kostenbegroting volgens uw wensen…

Kosten van een uitvaart

Om inzicht te krijgen in alle mogelijke kosten van een uitvaart is onderstaand document samengesteld. Hierin staat per kostenpost een korte omschrijving van de kosten.

pdf opbouw rekening uitvaart

Lidmaatschap en verzekeringen

Ook met een lidmaatschap of een verzekering bij een uitvaartverzekeraar bent u vrij in uw keuze. Er zijn verschillende vormen van uitvaartverzekeringen.

Een kapitaalverzekering biedt de meeste vrijheid. Na overlijden wordt een vrij besteedbaar bedrag uitgekeerd. Het bedrag dat de verzekering uitkeert is afhankelijk van het soort verzekering dat is afgesloten.

Een naturaverzekering keert geen geld uit maar biedt een vast pakket aan diensten en producten. Hierbij moet soms worden bijbetaald en wel omdat de wensen van nu niet meer overeenstemmen met de wensen van toen de verzekering werd afgesloten.

Het is goed te weten dat Lieneke van der Kolk Uitvaartzorg altijd de uitvaart voor u kan verzorgen. U bent namelijk vrij in de keuze van een uitvaartonderneming, ook al heeft u eerder elders een uitvaartverzekering afgesloten. Als u dat wenst, regel ik de afhandeling met uw verzekeringsmaatschappij.

Reacties zijn gesloten.