LEES MEER

alle informatie op een rijtje

Klik op het onderwerp om meer te weten te komen.

Financiën en advies
De kosten van een uitvaart liggen gemiddeld tussen de € 5,000 en € 9,000. De hoogte
van het bedrag is mede afhankelijk van uw wensen en van de plaatselijke
omstandigheden.
Zo kunnen bijvoorbeeld aan grafkosten, advertentiemogelijkheden in landelijke
dagbladen, de kist, rouwboeketten of het gebruik van consumpties behoorlijke
kostenposten vormen. Een crematorium hanteert vaste prijzen voor een crematie, de
prijzen voor het grafrecht en het begraven verschillen per gemeente. Lieneke van der
Kolk Uitvaartzorg kan u vertellen over deze kosten. U kunt vrijblijvend informeren naar
een kostenindicatie op basis van uw wensen en omstandigheden.

Kostenbegroting
Samen kijken we naar uw wensen voor een voor u haalbare en betaalbare uitvaart. U
ontvangt op de eerste of tweede dag na het overlijden een kostenbegroting. Onze
werkwijze is om samen met u stap voor stap afspraken te maken over de uitvaart,
zonder de daarbij horende kosten uit het oog te verliezen. U wordt op de hoogte
gehouden om verrassingen te voorkomen.

Kosten van een uitvaart
Om inzicht te krijgen in alle mogelijke kosten van een uitvaart is onderstaand document
samengesteld. Hierin staat per kostenpost een korte omschrijving van de kosten.

KLIK HIER OM DOCUMENT TE OPENEN.

Lidmaatschap en verzekeringen
Ook met een lidmaatschap of een verzekering bij een uitvaartverzekeraar bent u vrij in
uw keuze. Er zijn verschillende vormen van uitvaartverzekeringen.
Een kapitaalverzekering biedt de meeste vrijheid. Na overlijden wordt een vrij
besteedbaar bedrag uitgekeerd. Het bedrag dat de verzekering uitkeert is afhankelijk van
het soort verzekering dat is afgesloten.
Een naturaverzekering keert geen geld uit maar biedt een vast pakket aan diensten en
producten. Hierbij moet soms worden bijbetaald en wel omdat de wensen van nu niet
meer overeenstemmen met de wensen van toen de verzekering werd afgesloten.
Het is goed te weten dat Lieneke van der Kolk Uitvaartzorg altijd de uitvaart voor u
kan verzorgen. U bent namelijk vrij in de keuze van een uitvaartonderneming, ook al
heeft u eerder elders een uitvaartverzekering afgesloten. Wij regelen ook de afhandeling
met uw verzekeringsmaatschappij.

Na een overlijden komen er veel emoties boven. Tegelijkertijd komen er ook allerlei
praktische vragen op u af. Wie moet ik bellen? Waar moet ik aan denken? Hoe
organiseer ik de uitvaart? U kunt ons altijd bellen. Lieneke van der Kolk Uitvaartzorg is
dag en nacht bereikbaar.

Samen met u, in uw tempo en op uw manier
Samen met u zullen wij uw wensen voor het laatste afscheid inventariseren en
realiseren, in uw tempo en op uw manier. Wij beschrijven uw wensen duidelijk en
helder en tevens maken wij binnen 24 uur een overzichtelijke kostenindicatie, zodat u
weet wat de verwachte kosten zijn. Wij doen ons uiterste best om dit deel van het
rouwproces zo goed mogelijk te laten verlopen, zodat u hier met een positief gevoel op
terugkijkt.

Een vast aanspreekpunt
Alle dagen voor, tijdens en na de uitvaart, heeft u contact met een en dezelfde persoon.
Dit geeft rust en schept een vertrouwelijke band.

Nagesprek
Afscheid nemen heeft tijd nodig. Enige tijd na de uitvaart nemen wij contact met u op om
de ervaringen van het afscheid te bespreken. Tevens kunnen wij u meer vertellen over
rouwverwerking, dankbetuigingen, nog uit te keren polissen, gedenksieraden, urnen,
grafmonumenten, etc.

Direct na overlijden
Nadat de (huis)arts het overlijden heeft vastgesteld kunt u ons bellen. Dit heeft geen
haast, neem gerust de tijd om als gezin of familie even samen te zijn.
Als voorbereiding op mijn bezoek kunt u de volgende zaken klaar leggen:
– Trouwboekje of ander registratiedocument
– Legitimatiebewijs
– Kleding die de overledene kan dragen tijdens de opbaring
– Eventuele beschreven uitvaartwensen, wilsbeschikking en uitvaartpolis(sen)
  Adressenlijst ten behoeve van rouwkaarten

Door de aanwezige emoties en verwarring is het moeilijk te overzien welke stappen er
allemaal genomen moeten worden. Wij bieden u graag ruimte en tijd om keuzes te
maken die bij u passen.
Stapsgewijs informeren wij u over de dingen die geregeld moeten worden en de
mogelijkheden die er zijn. Samen denken we na over het verzorgen van uw dierbare,
de opbaring, de begrafenis of crematie, een kerkdienst of herinneringsbijeenkomst, de
kist, het rouwdrukwerk en alle andere zaken die geregeld moeten worden.
U kunt de laatste verzorging en het kleden met een gerust hart overlaten aan Lieneke
van der Kolk Uitvaartzorg, maar misschien wilt u uw dierbare samen met mij, zelf of
met familieleden verzorgen.

Afscheid nemen in eigen omgeving
Het is voor de familie en de naasten vaak prettig om thuis, in de eigen omgeving van de
overledene afscheid te nemen. Er is meer tijd om rustig afscheid te nemen en u bent
niet afhankelijk van bezoektijden in het uitvaartcentrum. Als het opbaren niet thuis kan
gebeuren, biedt een rouwcentrum in de omgeving een opbaargelegenheid. Sommige
rouwcentra hebben opbaarkamers, waarvan de familie een eigen sleutel krijgt, zodat u
daar 24 uur per dag terecht kunt.

Samen de kist maken
Samen als laatste groet de kist maken voor een geliefde. Een eerbetoon en blijk van
liefde waar u samen vorm aan geeft. Een mooie, eerlijke, oprechte, ambachtelijke kist
van massief hout, waar u trots op kunt zijn. Door concreet aan de slag te gaan met de
handen en zo afscheid te nemen, kunt u iets moois maken voor uw dierbare en samen
troost vinden. Kijk voor meer informatie op www.samendekistmaken.nl

Als een kind sterft

Het overlijden van een baby of kind is niet te bevatten en het verdriet is
allesoverheersend. Dat maakt u als ouder kwetsbaar. Met tijd en vertrouwen kan het
afscheid een eigen vorm krijgen. Door vragen te stellen, vragen te beantwoorden en
soms door helemaal niets te doen en stil te zijn, zoeken we naar woorden en vormen die,
misschien niet direct maar later, troostend zijn.

De troostmand
Bij kinderen, jongeren en mensen met een verstandelijke beperking, denken we aan
spelen, leven, werken, plezier maken, leren en groeien.
Maar bij het leven hoort ook verdriet, verlies en afscheid. De favoriete knuffel is verloren,
een vriend(je) verhuist en op een dag ligt de hamster dood in zijn kooitje. Op een
bepaald punt in hun leven krijgen zij vaak ook te maken met het overlijden van een
dierbare. Dit kan opa of oma, maar ook één van de ouder(s)/verzorger(s) of een broertje
of zusje, een vriendje of een ander familielid zijn.
Het is onmogelijk om als ouder/leerkrachten/begeleiders het verdriet van een rouwend
kind of cliënt geheel weg te nemen. Wel kunnen we helpen om dat verdriet een plaats te
geven. De troostmand zit boordevol boeken voor volwassenen (leerkracht, ouder,
begeleider), boeken voor de kinderen, werk- en herinneringsboeken, brochures en
verschillende (spel)materialen.

De mand is gratis te leen en kan gebruikt worden in gezinnen, op scholen en instellingen
wanneer er sprake is van overlijden.