LIENEKE VAN DER KOLK

Privacy
beleid

Lieneke van der Kolk Uitvaartzorg neemt uw privacy en de veiligheid van uw gegevens zeer serieus en gaat dan ook zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en verwerkt deze in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring beschrijft in het kort wie verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens door Lieneke van der Kolk Uitvaartzorg, welke persoonsgegevens van gebruikers van de website www.uitvaartzorgede.nl worden verwerkt en met welk doel dit gebeurt. Verder wordt beschreven aan wie de persoonsgegevens verstrekt kunnen worden, wat de rechten zijn van de gebruiker en hoe deze rechten kunnen worden uitgeoefend. Door het bezoeken van onze website of bij het afnemen van onze diensten gaat u akkoord met ons privacy beleid.

Wie is Lieneke van der Kolk Uitvaartzorg?
Lieneke van der Kolk Uitvaartzorg is een uitvaartonderneming gevoerd door Lieneke van der Kolk, gevestigd te Ede en ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52159280. Lieneke van der Kolk Uitvaartzorg geldt als de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens.

Welke gegevens worden verzameld?
– NAW- en persoonsgegevens van u en de overledene
– BSN nummer van u en de overledene
– Uw telefoonnummer(s)
– Uw e-mailadres
– Gegevens van de uitvaartverzekeraar van overledene
– Gegevens welke u invult op ons contactformulier en/of aanvraag kostenbegroting
– Uw uitvaartwensen
Waarvoor worden uw gegevens gebruikt?
Wij gebruiken uw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening. U dient hierbij te denken aan het aanvragen van de akte van overlijden en de aanvraag van het verlof om te begraven of te cremeren. Hiernaast worden uw gegevens gebruikt voor de reservering van de uitvaartlocatie. Tevens worden uw gegevens gebruikt voor het uitbrengen van een kostenbegroting. Buiten deze specifieke bedrijfsactiviteiten kunnen uw gegevens ook gebruikt worden voor reguliere bedrijfsactiviteiten, zoals het opstellen van facturen en het daaraan verbonden debiteurenbeheer.

Aan wie worden uw gegevens verstrekt?
Lieneke van der Kolk Uitvaartzorg verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw gegevens worden verstrekt aan:

– De gemeente
– Uitvaartlocaties en begraafplaatsen
– Partijen betrokken bij de uitvoering van onze dienstverlening (vervoerders, steenhouwerijen)
Recht van inzage, correctie en recht van verzet
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@uitvaartzorgede.nl. Lieneke van der Kolk Uitvaartzorg zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Hoe lang worden de betreffende gegevens bewaard?
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze verzameld zijn of waarvoor ze verwerkt worden. Voor sommige gegevens is Lieneke van der Kolk Uitvaartzorg, vanuit de wet, verplicht om deze gedurende een bepaalde periode te bewaren. De van toepassing zijnde wettelijke bewaartermijn wordt dan als uitgangspunt gebruikt. Lieneke van der Kolk Uitvaartzorg heeft de nodige beveiligingsmaatregelen getroffen die gegevens beschermen tegen verlies of beschadiging en/of kennisneming en inzage door onbevoegden.

Google Analytics
Lieneke van der Kolk Uitvaartzorg maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Lieneke van der Kolk Uitvaartzorg bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google en Google Analytics voor meer informatie.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Lieneke van der Kolk Uitvaartzorg te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
Lieneke van der Kolk Uitvaartzorg heeft hier geen invloed op.

____

Lieneke van der Kolk Uitvaartzorg heeft Google geen toestemming gegeven om via Lieneke van der Kolk Uitvaartzorg verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

____

De website van Lieneke van der Kolk Uitvaartzorg maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.