Werkwijze

Na een overlijden komen er veel emoties bij u boven. Tegelijkertijd komen er ook allerlei praktische vragen op u af. Wie moet ik bellen? Waar moet ik aan denken? Hoe organiseer ik de uitvaart? U kunt mij altijd bellen. Lieneke van der Kolk Uitvaartzorg is dag en nacht bereikbaar.

Samen met u, in uw tempo en op uw manier

Samen met u zal ik uw wensen voor het laatste afscheid inventariseren en realiseren, in uw tempo en op uw manier. Ik beschrijf uw wensen, duidelijk en helder en tevens maak ik een overzichtelijke kostenindicatie, zodat u weet wat de verwachte kosten zijn. Ik doe mijn uiterste best om dit deel van het rouwproces zo goed mogelijk te laten verlopen, zodat u hier met een positief gevoel op terugkijkt.

Een vast aanspreekpunt

Alle dagen voor, tijdens en na de uitvaart, heeft u contact met een en dezelfde persoon. Dit geeft rust en schept een vertrouwelijke band.

Nazorg

Afscheid nemen heeft tijd nodig. Enige tijd na de uitvaart neem ik contact met u op om de ervaringen van het afscheid te bespreken. Tevens kan ik u informeren over rouwverwerking, dankbetuigingen, nog uit te keren polissen, gedenksieraden, urnen, grafmonumenten, etc.

Direct na overlijden

Als de (huis)arts het overlijden heeft vastgesteld neemt u contact op via bovenstaand telefoonnummer. Als voorbereiding op mijn bezoek kunt u de volgende zaken klaar leggen:

check_mark  Trouwboekje of ander registratiedocument
check_mark  Legitimatiebewijs
check_mark  Kleding die de overledene kan dragen tijdens de opbaring
check_mark  Eventuele wilsbeschikking en begrafenispolis(sen)
check_mark  Adressenlijst ten behoeve van rouwkaarten

Reacties zijn gesloten.